J.C. Naón y Cía S.A.


PICAULT, Emile Louis 'ESCHOLIER DU 14EME SIECLE'

Lote 515
PICAULT, Emile Louis
Escuela Francesa
1833-1915
"ESCHOLIER DU 14EME SIECLE"
Escultura de bronce con pátina marrón. Firmada E. PICAULT a un costado.
Alto 42 cm
Estimado: USD 300 / 400

Índice


J.C. Naón & Cía. S.A. - Hotel de Ventas - Auction House
Guido 1785, C1016AAE Buenos Aires, Argentina
Tel +(54-11) 4811-1685 / +(54-11) 4813-4943
Fax +(54-11) 4812-6129
info@naon.com - www.naon.com - Home / Principal